Bei der edition ROTE INSEL verlegte Künstlerinnen und Künstler

[Alphabetisch nach Nachnamen geordnet | Alphabetical order by surname]

Douglas Allsop [GB]Carl Andre [US]John Aslanidis [AU]Dieter Balzer [DE]Horst Bartnig [DE]Carlo Battisti [IT]Wolfgang Berndt [DE]Willem Besselink [NL]Alain Biltereyst [BE]Hartmut Böhm [DE]Anna-Maria Bogner [AT]Monika Brandmeier [DE]Hellmut Bruch [AT]Daniela Comani [IT]ComicSense [AT]Matthew Deleget [US]Stephan Ehrenhofer [AT]Lara Faroqui [DE]Gerhard Frömel [AT]Günter Fruhtrunk [DE]Daniel Göttin [CH]Robert Gschwantner [AT]Anette Haas [DE]José Heerkens [NL]Ewerdt Hilgemann [DE/NL]Michaela Hofmann-Göttlicher [AT]Gilbert Hsiao [US]Siegfried Kreitner [DE]Zora Kreuzer [DE]Anna Kubelik [CH]Yasuaki Kuroda [JP]Kerstin Liedtke [AT]Ray Malone [IE]Flora Miranda [AT]Aleksej Mirnij [RU]David Moises [AT]Jan van Munster [NL]Susan Philipsz [GB]Friederike von Rauch [DE]Natalie Reusser [CH]Franz Riedl [AT]Michael Rouillard [US]Astrid Schindler [DE]Oliver Schmid [CH]Hansjörg Schneider [DE]Regine Schumann [DE]Lucía Simón Medina [ES]Sarah Smolders [BE]Julius Stahl [DE]Tim Stapel [DE]Esther Stocker [IT]Maik Teriete [DE]Carles Valverde [ES/CH]Jörn Vanhöfen [DE]Don Voisine [US]Jan Vormann [DE]Jan Maarten Voskuil [NL]Peter Weber [DE]Denise Winter [DE]Susan York [US]Annett Zinsmeister [DE]